Webhost1.no legger ned alle tjenester

Vi jobber for tiden med å legge ned alle våre tjenester; webhotell, DNS og registrarvirksomheten.

Dine tjenester vil fremover bli levert av ProISP AS og fremtidige faktura vil komme direkte fra de. Alle dine tjenester vil fortsatt bli levert til gunstige priser og med minst like god kvalitet som tidligere. Tidspunkter for fornyelse vil også være som før.

Praktisk sett er det ingen forandringer på dine tjenester: All data, filer, e-post, oppsett osv. er tilgjengelig som før og allerede flyttet over til nye servere. ProISP leverer dessuten fortsatt cPanel og softaculous.

Du skal ha mottatt epost direkte fra oss og ny leverandør rundt sine tjenester.

For support og praktiske henvendelser kan du kontakte ProISP på https://www.proisp.no/supportsenter/ eller direkte på e-post support@proisp.no

Vi har stor tro på at du vil bli fornøyd med dine tjenester levert av ProISP og at du vil oppleve en enda bedre kvalitet enn tidligere. Så med dette takker vi for tiden vi har fått være leverandør av tjenester til dere, og ønsker dere lykke til videre.

Vennlig hilsen
TJC / Webhost1.no
support@webhost1.no